Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Son Güncelleme: 02.06.2023

www.jnjconsumer.com.tr web sitesine hoş geldiniz! Bu web sitesi JNTL Turkey Tüketici Sağlığı Limited Şirketi'ne (“Şirket”) aittir.

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metni (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi No:82F K.30 Kapi No:101, 34700 Üsküdar/İstanbul, Turkey adresinde mukim Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmenizin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır:

 • Şirket’in ne tür kişisel veriler topladığını ve işlediğini belirtmek,
 • Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını belirtmek,
 • Şirket’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini açıklamak,
 • Şirket’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamak ve
 • Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızı açıklamak

 

A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI

Şirket ile ticari bir ilişki kurduğunuzda, Şirket etkinliklerine katıldığınızda, Şirket’in ürünlerini kullandığınızda ve ürünlere ilişkin bildirimde bulunduğunuzda, Şirket’in sosyal medya platformları üzerinden yaptığı kampanya ya da çekilişlere katıldığınızda, Şirket’in yönettiği Siteleri kullandığınızda ya da Şirket ürünlerine ilişkin bilgi talep ettiğinizde bizlerle isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi, IP adresi gibi bazı kişisel verilerinizi paylaşırsınız.

i. Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen amaçlarla ve kanuni dayanaklarla işlemekteyiz;

İşleme Amacı

İşlemenin Hukuki Dayanağı

Onay vermeniz halinde ürün ve hizmetlerimize ilişkin sizlerle iletişim kurabilmek

KVKK m.5 f.1 uyarınca açık rızanız alınarak

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenlenen çekilişlere katılımınızı sağlamak

Sizinle varsa, kurduğumuz sözleşme ilişkisinin gereklerini yerine getirebilmek

KVKK m.5 F.2 c bendi uyarınca veri işlemenin sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması

Ürüne ilişkin web sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya hesapları ya da e-posta yoluyla ilettiğiniz taleplerinizi karşılamak

Ürünler hakkında bilgi almak istemeniz halinde bilgi taleplerinizi yanıtlamak

Web sitesinde yer alan iletişim bölümünden yönelttiğiniz soruları cevaplamak

Sosyal medya hesaplarımız üzerinden düzenlenen çekilişleri kazanmanız halinde ürün teslimatını gerçekleştirmek

Ayrıca, sizden gelen veya sizin hakkınızdaki bilgileri aşağıdaki şekillerde de kullanabilmekteyiz:

 • Sizinle olan ilişkimiz ya da Site ile ilgili önemli bilgileri, şart, koşul ve politikalardaki değişiklikleri, ya da diğer yönetimsel bilgileri size göndermek için ve
 • Verilerin analizi, denetimler, yeni ürünlerin geliştirilmesi, web Site’mizin iyileştirilmesi, ürün ve hizmetlerimizin iyileştirilmesi, Site’nin kullanılma eğilimlerinin belirlenmesi, kişisel olarak size yönelik olarak hazırlanmış olan ürün ve teklifler sunarak Site’deki deneyimlerinizi kişiselleştirmek ve tanıtım kampanyalarımızın etkinliklerini arttırmak gibi işimize yönelik amaçlar için de kullanabiliriz.

ii. Hassas Bilgiler

Özellikle talep etmediğimiz ya da istemediğimiz sürece, hiçbir hassas kişisel bilginizi (örneğin, ırk veya etnik köken ile ilgili bilgiler, siyasi görüş, din veya diğer inançlar, sağlık, sabıka kaydı veya sendika üyeliği) Site aracılığıyla veya bir başka şekilde bize iletmenizi istemiyoruz.

Şirket ile sağlık verisi paylaşmış olmanız halinde (bu kullandığınız ürün bilgisi ile ilişkilendirilen bir sağlık verisi olabilir) sağlık verinizi açık rızanıza dayalı olarak işlemekteyiz.

B. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ALICI GRUPLARI

Siteden toplanan bilgileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilmekteyiz:

 • İş bu Politikada tanımlandığı üzere, yurt içi ve yurt dışında yer alan bağlı şirketlerimize: Bağlı şirketlerimizin bir listesi  https://investors.kenvue.com/financials-reports/sec-filings/default.aspx - Amerika Menkul Kıymetler Borsası Komisyonu aracılığı ile Kenvue'nin müteakip dosyalarına erişebilirsiniz. Şirket, müştereken kullanılan Kişisel Bilgilerin yönetiminden sorumlu taraftır;
 • Web Sitesi barındırma ve yönetimi, mobil uygulama barındırma, veri analizi, tahsilat işlemleri, sipariş işlemleri, altyapı desteği, IT hizmetleri, müşteri hizmetleri, e-posta ve doğrudan posta teslimat hizmetleri, kredi kartı işlemleri, denetim hizmetleri ve bu hizmetleri verebilmeleri için gerekli diğer hizmetleri tedarik eden üçüncü parti hizmet sağlayıcılarına ve
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

C. ÇEREZLERİN KULLANIMI

Çerezler, kullanmakta olduğunuz bilgisayarınızda doğrudan saklanmış olan bilgi parçacıklarıdır. Çerezler, tarayıcınızın tipi, Site’de geçirdiğiniz süre, ziyaret edilen sayfalar ve dil tercihleriniz gibi bilgileri toplamamıza imkân sağlarlar. Biz ve servis sağlayıcılarımız, bu bilgileri güvenlik amaçlarıyla, dolaşmanızı kolaylaştırabilmek için, bilgileri daha etkili bir şekilde gösterebilmemiz için ve Site’yi kullanmanızı kişiselleştirebilmemiz için kullanırız. Sitede kullanılan çerezler hakkında detaylıya bilgi için lütfen Çerez Politikasını [ON[1] inceleyiniz.

D. ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERİ VE HİZMETLERİ

Bu Site’de yer alan ya da bu Site’de bağlantısı olan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Politika kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Söz konusu site veya mülklerin bu Site’de yer alması ya da bağlantısının olması onayladığımız veya içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti ettiğimiz anlamına gelmemektedir.

E. GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle olan herhangi bir hesabınızın güvenliğinin aşıldığını düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki “Bizimle İletişim” bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

F. TERCİHLERİNİZ VE SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.

 KVKK m.11 uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması ya da değişmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi gözden geçirmek, düzeltmek, güncellemek veya silmek isterseniz, iletisime gecmek icin lütfen buraya tiklayiniz Open link in new window'dan ulaşabilirsiniz. Talep(ler)inizi olabildiğince makul bir süre içinde yerine getirmeye gayret edeceğiz. Çevrimiçi profilinizi güncellemek için Site’yi de ziyaret edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra yukarıda sayılı haklarınızı kullanmak için dilerseniz [email protected] kayıtlı elektronik posta adresinden veya Şirket sisteminde kayıtlı elektronik posta adresinizden [email protected] adresine elektronik posta atarak ya da bizzat dilekçe yoluyla Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi No:82F K.30 Kapi No:101, 34700 Üsküdar/İstanbul, Turkey adresine başvurabilirsiniz.

G. SİTENİN ÇOCUKLAR TARAFINDAN KULLANILMASI

Bu sitenin yetişkinler tarafından kullanılması öngörülmüş olup 15 yaşının altındaki bireylerin kullanımına uygun değildir ve biz de bu bireylerin kişisel bilgilerini Site aracılığıyla girmelerini talep etmiyoruz.

H. POLİTİKANIN GÜNCELLENMESİ

Bu Politikada değişiklik yapabiliriz. Politikanın en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, “SON GÜNCELLEME TARİHİ”ne bakınız. Bu Politikadaki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Politika Site’de yayınlandığında yürürlüğe girer. Bu değişiklik sonrasında Siteyi kullanmanız revize edilmiş Politikayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

I. UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

İşbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Burada yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir uyuşmazlık veya ihtilaf iddia veya talep olduğu takdirde, İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

J. BİZİMLE İLETİŞİM

Bu Politika veya bu sitenin bilgilere ilişkin uygulamaları konusunda sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz veya endişeleriniz varsa veya ileride iletişimde bulunma hakkından vazgeçmek istiyorsanız lütfen bizimle aşağıdaki adresler aracılığıyla temas kurun. Ürünlerimizle ilgili olumsuz bir durum veya istenmeyen etki bildirimleri için lütfen bize 444 4 565(JNTL) numaralı telefondan ya da lütfen buraya tiklayiniz adresinden ulaşabilirsiniz.

Medikal bir tavsiyeye ihtiyaç duyarsanız ya da herhangi bir tıbbi aciliyet söz konusu ise doktorunuzu arayın ya da en yakın hastaneye başvurun.