Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sözlükçe

Tüm tanımlar

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
 • Diş Gıcırdaması (Bruksizm) :

  Diş Gıcırdaması (Bruksizm), çiğneme kaslarının geceleri bilinçsiz olarak kasılmasıdır. Dişlerin sıkılması ve gıcırdaması olarak ortaya çıkar. İki tür bruksizm bulunur: Dişler sıkıldığında merkezde ve çenede oluşan bruksizm ve dişlerin gıcırdamasına sebep olacak şekilde sürtündüğünde ortaya çıkan eksantrik bruksizm. Bruksizmin kökeni bilinmemektedir. Yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar bruksizmin, uyku esnasında hareketler üzerindeki kontrolün azalması, kişilik özellikleri, sigara kullanımı ve hatta stres ile ilişkili olabileceğini ortaya koymaktadır.